Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är SB Lasertech AB:s policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, https://sblasertech.com/.

Vi samlar in information för att kontakta, etablera och/eller upprätthålla en affärsrelation. Vi samlar in det på ett rättvist och lagligt sätt, med din kunskap och ditt samtycke. Vi låter dig också veta varför vi samlar in den och hur den kommer att användas.

Informationen som lagras är fälten i varje inlämningsformulär. Vi har informationen så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi baserar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. För att göra detta, kontakta den personuppgiftsansvarige. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Din fortsatta användning av vår webbplats kommer att anses acceptera vår praxis för integritet och personlig information. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personlig information, vänligen kontakta oss.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Namn: Kristoffer Meijer
Telefonnummer: +46 (0)70 146 70 82
E-postadress: info@sblasertech.com